Sro ReviVal - Sro Hồi Sinh - Map 90 Only Asia


IP BOT: 103.92.24.251 | PORT: 15779Tải game: Click Here

Open Chính Thức ... 01/09/2018


Đặc Điểm Của Server
Thưởng Top LV
 • Top 1: 1VK SUN D8 +9) + 5k Silk + 1 BỘ JOB HIẾM
 • Top 2: 1VK SUN D8 +7) + 4k Silk
 • Top 3: 1VK SUN D8 +5) + 3k Silk
 • Top 4-5: 2k Silk
 • Top 6 - 10: 1k Silk
Thưởng Top Job
 • Top 1: 1VK SUN D8 +9 + 4k Silk + 1 BỘ JOB HIẾM
 • Top 2: 1VK SUN D8 +7 + 2k Silk
 • Top 3: 1K Silk
Chú ý:
Nhận giải top yêu cầu phải đạt top lvl 90 và job lvl 70
Mỗi ip+fb chỉ nhận được 1 giải top và 1 giải job
Thông Tin Server
 • Max Level : 90
 • Skill : 90
 • VK Cuối : 85 thường hiệu ứng sun
 • Map : 90
 • Skill Max : 270
 • EX/SP x 1
 • 5 xanh 2 cam
 • Giới hạn 1 IP log dc 4 acc
 • Rate Alchemy : Hệ Thống random
Hỗi Trợ Tân Thủ Khi Open
 • Lvl 1
 • Sét D4 vk+5, GZ+5 Max Blue
 • 1000 Bình HP/MP
 • 20 DCN (không GD được)
 • 10 Chát All (không GD được)
 • 10tr SP
 • Peb 3 ngày
Thân !!!