Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
LinhNhi
90
562,079,735 gold
2
lkio
78
230,340,478 gold
3
Ok
90
212,604,210 gold
4
BăngTỷTỷ
90
175,577,477 gold
5
Valok
75
163,499,176 gold
6
_.-MỳTôm-._
90
123,052,248 gold
7
klmnvb
1
111,194,983 gold
8
BiaTiger
84
103,823,530 gold
9
M_D_DRAGON
90
92,116,970 gold
10
HỏaCôngCông
90
75,594,967 gold