Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Rebecca
64
39,224,367 gold
2
MrPheCan
69
8,543,994 gold
3
Loli
64
7,868,964 gold
4
1Phut30Giay
31
7,632,027 gold
5
Fake_Love
37
6,062,073 gold
6
Lily99
65
5,212,763 gold
7
GaiLangChoi
24
4,943,975 gold
8
Lin
65
3,887,432 gold
9
Ps1
42
1,850,619 gold
10
Rusilia
42
1,479,176 gold