TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
M_D_DRAGON
OPie_DRAGON
2
1126326
2
Alice
HIV__Venom
2
376512
3
PhởBò
OP______Nara
1
1809877
4
SauTatCa
HIV_KhangDz
1
1590733
5
__LiLy__
HIV_LiLy
1
1501385
6
1280
HIV_ImVaChet
1
1420382
7
LinhNhi
OP_____Hyogo
1
1260605
8
MissForTune
ABC_XYZ
1
796469
9
TN_Cao
HIV_Ai
1
781770
10
ChetViAnhEm
HIV_Revival
1
718054