TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Valok
Kaka
4
84444200
2
lkio
LSB_Black
4
59437263
3
-SaoTửThần-
LSB_EmUt_
3
64191026
4
NamAnh
LSB_NamAnh
3
51009728
5
_Kido_
BuonChoVUi
3
37312935
6
Hamster
LSB_Big_Boss
3
33402112
7
DoiVuiVe
GameLaVui
2
15826805
8
Rose
KiemCom
2
14389030
9
Jack
ThaChoEm
2
11017776
10
HacCuoc
Shi123
2
8897255